GNSS vastuvõtjad

Integreeritud ja modulaarsed GNSS süsteemid mõõdistamiseks ja kaardistamiseks

Trimble'i tooted tagavad mõõdistajatele ja GIS-spetsialistidele usaldusväärsed ja uuenduslikud GNSS-lahendused, mis vastavad nende erinõuetele. Trimble loob standardi tehnoloogiatega nagu Trimble ProPoint GNSS-mootor mõõdistamiseks keerulistes keskkondades ja Trimble Inertial Platform (TIP) punktimõõtmiseks, kui sau on kallutatud.