VESIEHITUS

Silmad allpool veepiiri.

Trimble pakub vesiehituseks paindlikke ja võimekaid positsioneerimissüsteeme.

Süvendamine

Veekogude süvendustööde kavandamine ja seire

Vesiehitus ja sadamad

Vesiehitiste, sadamarajatiste ja merekonstruktsioonide planeerimine, mõõdistamine ja seire

Mõõdistused

Hüdrograafilised mõõdistused