TEENINDUS

Hoia oma seade töökorras

 • Volitatud Trimble tugiteenuse pakkuja
 • Volitatud Trimble hooldusteenuse pakkuja
 • Hooldus
 • Kalibreerimine

Hooldus

Oleme Eestis ainus Trimble Europe B.V. poolt sertifitseeritud hooldusteenuse pakkuja. Teostame Trimble tahhümeetrite, GPS seadmete hooldust ja remonti. Vajadusel kasutame hoolduse läbiviimiseks ka teiste sertifitseeritud laborite teenuseid.

Soovitame tahhümeetril kontrollida kollimatsiooni ja kaugusmõõdiku täpsust vähemalt üks kord aastas!

Tahhümeetrite kalibreerimine

Geosoft OÜ poolt tehtud kontrolli-justeerimise kohta väljastame instrumendi korrasoleku akti.

Mõõtmispolügooni vastavust kontrollitkse iga 6 kuu järel spetsiaalse referentsinstrumendiga, mis on kalibreeritud Saksamaa Neubrandenburgi MFP Instituudis.

Polügoon on avatud kõigile, kes soovivad oma instrumendi joonemõõtmise täpsust kontrollida. Standardpaketti kuuluvad järgenevate lülide kontroll ja seadistus:

 • Kollimatsiooniviga
 • Nulliaseme viga
 • Inklinatsiooniviga
 • Prisma konstant
 • Optiline lood
 • Vesiloodid
 • Treegeri kontroll

Miks tahhümeetrit kalibreerida?

Kui horisontaalringi kollimatsiooniviga pole korras, tulevad mõõdetud horisontaalsuunad ehk nurgad valed. Kui mõõta jaamas kaks poolvõtet pikksilma üle seniidi pöörates, siis kahe poolvõtte keskmisena kollimatsiooniviga taandub välja. Mõõtes vaid ühe poolvõtte, jääb kollimatsiooniviga sisse. Nulliaseme viga mõjutab vaid kõrguse mõõtmist. Täisvõtte keskmistena taandub see välja, poolvõttes jääb sisse. 20″- line vertikaalsuuna viga annab 1 cm vea kõrguses 100 meetri kohta, 200 m kohta siis poole rohkem. Prisma konstant mõjutab kauguse mõõtmist. Kui see on vale, tulevad ka kaugused valed. Sisestades instrumenti korrektse prismakontandi, saate õige kauguse. Seega võib kasutada ka teiste tootjate prismasid. Vesiloodide ja optilise loodi täpsusest sõltub nii instrumendi paigaldamine kui mõõditsuse täpsus.

Uuematel tahhümeetritel on soovitatav seda teha kord aastas, vanematel ka paar korda aastas, eriti nulliaseme seadistust.

Tahad seadet osta?

Soovid seadme demo?

Seade vajab remonti/hooldust?

Item added to cart.
0 items - 0.00