Geosoft on volitatud Trimble'i tugi- ja hooldusteenuste pakkuja Trimble Authorized Service Provider.

Hooldus

Geosoft on Eestis ainus Trimble Europe B.V. poolt sertifitseeritud hooldusteenuse pakkuja. Teostame Trimble tahhümeetrite, GPS seadmete hooldust ja remonti. Vajadusel kasutame hoolduse läbiviimiseks ka teiste sertifitseeritud laborite teenuseid.

Kalibreerimine

Soovitame kontrollida tahhümeetri kollimatsiooni ja kaugusmõõdiku täpsust vähemalt üks kord aastas!

Geosoft OÜ poolt tehtud kontrolli-justeerimise kohta väljastame instrumendi korrasoleku akti.

Mõõtmispolügooni vastavust kontrollitkse iga 6 kuu järel spetsiaalse referentsinstrumendiga, mis on kalibreeritud Neubrandenburgi MFP Instituudis Saksamaal.

Polügoon on avatud kõigile, kes soovivad oma instrumendi joonemõõtmise täpsust kontrollida. 

Standardpaketti kuulub järgenevate lülide kontroll ja seadistus:

  • Kollimatsiooniviga
  • Nulliaseme viga
  • Inklinatsiooniviga
  • Prismakonstant
  • Optiline lood
  • Vesiloodid
  • Treegeri kontroll

Miks tahhümeetrit kalibreerida?

Kui horisontaalringi kollimatsiooniviga pole korras, tulevad mõõdetud horisontaalsuunad ehk nurgad valed. Kui mõõta jaamas kaks poolvõtet pikksilma üle seniidi pöörates, siis kahe poolvõtte keskmisena kollimatsiooniviga taandub välja. Mõõtes vaid ühe poolvõtte, jääb kollimatsiooniviga sisse. Nulliaseme viga mõjutab vaid kõrguse mõõtmist. Täisvõtte keskmistena taandub see välja, poolvõttes jääb sisse. 20″- line vertikaalsuuna viga annab 1 cm vea kõrguses 100 meetri kohta, 200 m kohta poole rohkem. Prismakonstant mõjutab kauguse mõõtmist. Kui see on vale, tulevad ka kaugused valed. Sisestades instrumenti korrektse prismakonstandi, saate õige kauguse. Seega võib kasutada ka teiste tootjate prismasid. Vesiloodide ja optilise loodi täpsusest sõltub nii instrumendi paigaldamine kui mõõdistuse täpsus.

Uuematel tahhümeetritel on soovitatav seadistust teha kord aastas, vanematel ka paar korda aastas, eriti nulliaseme seadistust.