Kaugseire

Trimble 4D Control

Trimble 4D Control tarkvara on loodud vastama kõigile reaalaja- ja intervallseire vajadustele.

Seadista optilisi, GNSS ja geotehnilisi andureid, halda seireandmeid, kohalda geodeetilisi korrektuure, koosta aruandeid, visualiseeri ja jaga andmeid teiste osapooltega.

Automatiseeritud seirelahendus

Reaalajas toimiv Trimble 4D Control seiretarkvara võimaldab liikumiste analüüsi ja visualiseerimist, et saaksid hõlpsasti hallata ühte või mitut seirekohta. Seireprotsessi keskmena kontrollib see mõõtmisi, haldab ja analüüsib andmeid ja hoiatusi ning edastab sulle õigeaegsete otsuste tegemiseks vajaliku teabe.

Trimble 4D Control lühiülevaade

Andurite haldamine ja andmete lõimimine

T4D ühendab georuumiliste ja geotehniliste andurite andmed ühte aruandlus- ja analüüsikeskkonda.

Geodeetiline andmetöötlus ja korrektsioon

Tahhümeetri ja GNSS-andmete analüüs reaalajas ja järeltöötlusena, et näha liikumismustreid mitmes vaates.

Põhjalik analüüs ja visualiseerimine

T4D pakub paindlikkust ja võimekust toetamaks teadlikke otsuseid, andes mitmeid andmete visualiseerimise võimalusi, seadistatava analüüsilahenduse ja reaalajas andmete uuendamise.

Tingimuslikud hoiatused ja aruandlus

Automaatne ajastamine, raportite edastamine ja hoiatused, et objektil olijaile õigeaegsed märguanded ja tegutsemisvalmidus tagada.

Trimble 4D Control versioonid ja litsentsid

Trimble 4D Controlil on versioonid, mis kohandatud järelevalvespetsialistide, mõõdistajate, ehitusettevõtete ning tammide ja kaevanduste operaatorite erinevatele nõudmistele. Kui vajadused muutuvad, saab T4D-d igal ajal uuendada või lisada täiendavaid andurisõlmi.

T4D Access

Poolautomaatne seire robottahhümeetritega, mille puhul andmeid kogutakse regulaarselt ning aruandlus ja analüüs toimub automaatselt T4D Webis.

T4D Field

Automaatseire tahhümeetrite andmete töötlemine, säilitamine ja korrastamine olemasoleva aruandlusplatvormi kasutajale.

T4D Intermediate

Automatiseeritud tahhümeetrite ja GNSS-andmete töötlemine, säilitamine, korrastamine ja täpsustamine neile, kes kasutavad analüüsi ja aruandluse jaoks eritarkvara.

T4D Geotechnical

Terviklik süsteem üksnes geotehnilisteks seireprojektideks, koos lihtsa serveriga, mis sobib suurepäraselt Trimble’i geotehniliste andurite ja andmekogujatega.

T4D Advanced

T4D platvormi kõik võimalused automatiseeritud seireks koos kõigi georuumiliste ja geotehniliste anduritega.

Trimble 4D Control Rail

T4D Rail moodul

Trimble 4D Controli versioon 6.4 pakub platvormile esimest lisamoodulit. Uus T4D Rail moodul on paindlik raudteeseire lahendus, mis vastab valdkonna rangetele täpsus- ja tõhususnõuetele. Mooduli kasutamine Trimble’i toodete ökosüsteemis lihtsustab oluliselt välitööde tulemuste kasutamist ja kaotab kuni 95% kontoritööst, mis on vajalik liikumiste usaldusväärseks tuvastamiseks. Märkus: T4D Rail mooduli saab lisada T4D Access või T4D Advanced litsentsile. T4D Raili moodul võimaldab mõõdistajatel ja järelevalve spetsialistidel:
  • ühendada sujuvalt Trimble GEDO süsteemi või Trimble Access Track Gauge Survey rakenduse abil kogutud rööbasteede täpsed teostusjoonised,
  • automatiseerida rööbastee geomeetriliste parameetrite arvutused, koostada analüüsigraafikuid ja käivitada häiresignaale,
  • laiendada ärivõimalusi, lühendades personalil välitöödele kuluvat aega ja lihtsustades arvutusi, mis vähendab keerukate raudteeseire protsessidega kaasnevat õppimiskõverat.

Kaugseire tarkvara

Üks usaldusväärne platvorm liikumiste automaatseks tuvastamiseks.

Välitööde tarkvara tõhusaks seireandmete kogumiseks.

Terviklik kontoritarkvara seireandmete käsitsi haldamiseks ja edastamiseks.

Pilvepõhine algtaseme rakendus käsitsi koostatava seirearuandluse jaoks.

Kontakt

Trimble instrumendid ja teenused mõõdistajatele
+372 523 5692

Markusel on pikk kogemus Trimble’i tahhümeetrite ja GNSS seadmete müügis ja kasutajakoolituste läbiviimisel. Markus on ka Trimble VRS Now ja CenterPoint RTX GNSS parandusteenuste kontaktisik.

Telli Geosofti mõõdistusproffide uudiskiri

Ole esimene, kes saab info uutest toodetest, sooduspakkumistest ja üritustest. Hoiame Su professionaalse teadmistepagasi värskena.