SketchUp Pro 2018

Tähelepanu! SketchUp Pro 2018 on saabunud!

Uuenduste osas on kõlm põhiosa – Section, Layout ja BIM.

SketchUp'i 2018 versioon võimaldab lisada läbilõigetele nimesid, mis teeb projekti organiseerimise tunduvad lihtsamaks. Läbilõiked ei ole enam seest tühjad – see teeb joonisest arusaamise tunduvalt lihtsamaks.

Juurde on lisatud võimalus joonestada erinevatel skaaladel. Olemasolevaid DWG arhiive ja faile saab importida otse programmi. Juurde on lisatud ka funktsioonid Fillet, Chamfer ja Offset Array. 
Oluliselt on parandatud ka BIM-i funktsionaalsust. Detailidele saab määrata hinna, suuruse, omaniku, asukoha jpm. Kõik see info on kogutav ja võimaldab luua arhiivi. Samuti on täiustatud IFC-failide impordi/ekspordi võimalusi. 

 

 

Rohkem informatsiooni sketchup.ee