Trimble Access

Väliandmete kogumine pole lihtsalt andmete kogumine. Esiteks, kõige tähtsam on olla kindel, et kogutud on suurima täpsusega andmed. Peale täpse andmekogumise on väga tähtsal kohal projekti lõpptähtaeg – andmete õigeaegne saatmine kontorisse ja kvaliteetsete tulemuste saavutamine. Trimble võimaldab teil teha seda ja palju muudki.

Trimble Access – Mõeldud kasutamiseks sinu igapäevases töös, olgu selleks topograafiline mõõdistamine, märkimistöö, kontrollmõõdistus või muu töö; Trimble Access pakub tuttava välimusega , lihtsasti kasutatavat kasutajaliidest, mis suurendab sinu tootlikkust. Trimble Access toetab kõiki Trimble GNSS seadmeid, optilisi seadmeid ja raadioühendusega robotseadmeid.

Trimble Access

TRIMBLE ACCESS TEENUSTE HULKA KUULUB:

Lihtne seadistus. Uus täiustatud kasutajaliides võimaldab kiiret töövalmidust.
Failide konverteerimine. Konverteerige faile Trimble Access või Survey Controller vanemast versioonist.
Andmete töötlemine. Lihtsusta järeltöötust. Lae üles Trimble GNSS andmefail või RINEX fail, ilma et oleks vaja konverteerida ning kontrolli ja muuda detaile, kasutades selleks kasutajasõbralikku kasutajaliidest.
GNSS prognoos. Sisestage aeg ja asukoht, misjärel GNSS prognoosimistöörist näitab, satelliitide arvu ja ionosfäärilisi tingimusi mis on saadaval. See ennustab GPS, Galileo ja Glonass satelliitnavigatsioonisüsteemide kättesaadavust.
Trimble Access installer. Saate käivitada installeri, ilma et oleks vaja internetiühendust.
AccessSync. See pilvepõhine faili jagamissüsteem säästab aega, tagades kõigile projektist osavõtjatele kõige uuemad andmefailid.

 • Lihtsasti kasutatavad funktsioonikoodid, sealhulgas mõõdistuskoodid.
 • Funktsiooniderikas graafiline COGO, punktide ja joonte arvutustöödeks.
 • Punktide, joonte, kaarte, trasside märkimine graafilisel aktiivsel kaardil.
 • Topograafilistest mõõdistusandmetest ja skaneerimisandmetest saab luua pindasid ja arvutada mahtusid.
 • Hääljuhised märkimistöödel või kontrollpunktide otsimisel.
 • Integreeritud Surveying™ tehnoloogia ühendab endas tahhümeetri andmed, skaneerimisandmed, GNSS andmed ja pildid ühes ja samas töös.
 • Trimble VISION võimaldab sensorite juhtimist:
 • Instrumendi kaugjuhtimist videopildi abil, positsioneerimiseks, prismaga mõõtmiseks või ilma prismata mõõtmiseks.
 • Andmete katvust videopildi abil, efektiivseks visuaalseks mõõdistuse kontrollimiseks.
 • Jäädvustada meetermõõdustikus pilte nende dokumenteerimiseks või mõõdistusandmete järeltöötlemiseks.
 • Mõõdistuskoodi nuppe saab kohandada sobilike koodide vastu.
 • Saab sisestada mitme leheküljelisi kooditabeleid, kasutades selleks klaviatuuril nuppe 1-9, et mõõta punkt konkreetse koodiga, klahve A-Z, et vahetada koodide lehti.

Trimble Access SDK

Trimble ® Access ™ SDK (TASDK) Trimble Access tarkvara kasutajaliides. Trimble Survey Core Application Program Interface (SCAPI) võimaldab kolmandatel osapooltel laiendada ja kohandada omapoolne välitarkvara.

TASDK on huvitav ettevõtetele, kes tahavad:
 • Luua oma Trimble Access tööprotsessid
 • Parandada või täiustada olemasolevaid Trimble Access töövoogusid
 • Luua uus funktsionaalsus

 • Rakendust võib luua:
 • Individuaalseks kasutamiseks
 • Regionaalseks müügiks
 • Ülemaailmseks müügiks

 • Rohkem informatsiooni SDK kohta

  Üldmõõtmised

  Trimble Access


  Üldmõõtmised – inglk. General Survey

  General Survey tarkvara on rakendus üldisteks maamõõdutöödeks, kasutates selleks kas optilisi seadmeid või GNSS vastuvõtjaid. Trimble Access menüüs olev General Survey sisaldab endas:

 • Tööde haldamist - "Jobs menu"
 • Andmete sisestamist - "Key in menu"
 • COGO funktsioone - "Cogo menu"
 • Punktide mõõtmist - "Measure menu"
 • Punktide, joonte, kaarte mahamärkimist ja DTM'i - "Stakeout menu"
 • Instrumentide haldamist - "Instrument menu"

 • Jobs menu - seda menüüd kasutatakse tööfailide vaatamiseks ja haldamiseks ning andmete jagamiseks kontoriarvuti ja välise seadme (väliarvuti) vahel.

  Key in menu - seda menüüd kasutatakse andmete sisestamiseks väliarvutis, kasutades selleks klaviatuuri.

  Cogo menu - seda menüüd kasutatakse COGO (koordinaatgeomeetria) arvutusteks. Saate arvutada vahemaasid, asimuuti ja punktide asukohti erinevatel meetoditel. Mõnede arvutuste puhul peate tuvastama projektsiooni või koordinaatsüsteemi.

  Measure menu - seda menüüd kasutatakse, et mõõta punkte, koode, pidevaid topograafilisi punkte.

  Stakeout menu - seda menüüd kasutatakse punktide, joonte, kaarte või DTM märkimistöödeks.

  Instrument menu - seda menüüd kasutatakse instrumendi (optiline seade, näiteks elektrontahhümeeter või GNSS-vastuvõtja) ja kontrolleri (väliarvuti) vaheliste seadete konfigureerimiseks. Töötab ainult ühenduses olevate seadmete puhul.

  Mõõdistustüübid

  Mõõdistustüüp, mida sa kasutad sõltub saadaolevas instrumendist, keskkonnatingimustest ja tulemustest mida soovitakse saavutada. Traditsioonilise mõõdistamise puhul on väliarvuti ühendatud tavaliselt elektrontahhümeetriga. GNSS mõõtmiste puhul on väliarvuti ühendatud GNSS vastuvõtjaga. Integreeritud mõõdistamisel on väliarvuti ühendatud elektrontahhümeetriga kui ka GNSS vastuvõtjaga sama-aegselt. General Survey tarkvara võimaldab kiiresti vahetuda kahe instrumendi vahel ühes ja samas töös.

  General Survey tarkvara võimaldab teil jäädvustada panoraame, kui mõõdistate punkte, kusjuures väliarvuti peab olema ühendatud Trimble V10-ga. Samuti on võimalik jäädvustada pilte ilma punkte mõõtmata, kasutades lihtsalt tahhümeetrit, millel on Trimble VISION tehnoloogia.

  Lisaks võimaldab General Survey mõõta reaalajas (RTK- Real Time Kinematic). See mõõdistusviis kasutab andmesidet, mis saadab parandusi baasjaamast liikuvjaama, seejärel arvutab liikuvjaam oma positsiooni reaalajas.

  Trimble Access moodulid:

  Trimble Access tarkvarapakett pakub maamõõtjatele ja teistele spetsialistidele laias valikus funktsioone, et teha välitöö lihtsamaks. Seda lihtsasti kasutatava kasutajaliidese, optimeeritud tööprotsesside ja reaal-ajas andmete sünkroniseerimisega. Lihtsalt vali rakendus/moodul, mis sobib kõige paremini sinu tööga.