Tehniline info

Tööaeg : pidev 24h/7p (v.a force majore juhtumi korral)

Referentsjaamade arv: 19

VRS tarkvara: Trimble VRS³Net™

Vastuvõtja / antenn: NetR5 / NetR9 /Zephyr Geodetic II

Andmeformaadid: VRS (CMR, RTCM) nii RTK kui ka DGPS formaadis.

IP aadress: www.vrsnow.ee või 82.135.20.210


NB! GPS + GLONASS andmete kasutamisel on väikseim andmemaht uuel CMRx protokollil. Väiksemat andmemahtu edastavaid protokolle soovitame kasutada nõrgemas GPRS levis.

Nõuded: TVN_CMR_X Trimble R4, R6, R8GNSS firmware vähemalt 4.x, Survey Controller alates v 12.4x, Trimble Access

Toetatud seadmed: kõik GPS ja GIS vastuvõtjad, mis toetavad parandite saamist läbi interneti NTRIP protokolli.

Referentsjaamade andmed (saadaval kõikidest refentsjaamadest või virtuaaljaamadest, vajalik sisselogimine): www.vrsnow.ee

Veebipood, liitumine: vrsnowstore.trimble.com

Kasutusinfo, eestikeelne klienditugi: tel. 6 529 211, e-mail: info@geosoft.ee

  • Referentsjaamade koordinaadid leitavad Maa-ameti geodeetiliste punktide andmebaasist. Link on siin.
  • nn. odavamate GPS/GNSS seadmete tarkvara ei pruugi võimaldada kasutada korraga mitme püsijaama andmetest mõõtja lähedusse loodud virtuaalset tugijaama, vaid kasutab ühe (lähima) tugijaama parandit (formaat CMR või RTCM), mis tingib madalama mõõtmistäpsuse ja väiksema initsialiseerimise kiiruse.

KKK

1. Kus paiknevad VRS Now püsijaamad?

  • VRS Now püsijaamade asukohad kaardil:

VRSNow

2. Kust leida VRS Now püsijaamade koordinaadid?

  • Geodeetiliste punktide andmekogust:

Maaamet